icon

Управление на склад


Мощни инструменти за лесно проследяване на стока. Целият склад се управлява от едно място.

img

ЗАПРИХОЖДАВАНЕ НА СТОКА


Създайте и редактирайте входящи разписки. Може да добавяте артикули към входящата разписка чрез сканиране на баркода с устройство. Стоковите наличности ще бъдат преизчислени автоматично.

ИЗВЕЖДАНЕ НА СТОКА ПРИ ПОРЪЧКА


Синхронизирайте поръчките си със склада. Стоковите наличности се преизчисляват автоматично след като поръчката е потвърдена.

ВЪРНАТА СТОКА


Поддържа автоматично преизчисляване при връщане на стока.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ОТПАДЪЦИ


Предварително дефинирани темплейти и записи за инвентаризация и отпадъци в склада.

СКАНИРАНЕ НА БАРКОД


Поддържа баркодове. Може да впишете номера на баркода в профила на ппродукта. Работи с всички стандартни баркод скенери.

МНОЖЕСТВО ЛОКАЦИИ


Управлявайте стоките от няколко складове и локации. Получаване на стока в определен склад и пренасочването ѝ към определени места.

ВЪТРЕШЕН ТРАНСФЕР НА СТОКИ


Генерирайте документи за трансфер на стока и разменяйте стока между складовете.

РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНКА


Поддържа претегателна средна величина, FIFO и LIFO методи за стоково оценяване.