Софтуер за производство, предназначен за малки и средни фирми.

Composity обхваща всички фази на процеса по производство в едно цялостно решение, включително фактуриране, управление на склад, доставки, поръчки, счетоводство и CRM.

Composity Manufacturing module

Защо да изберетe Composity?

Manufacturing

Лесно, но мощно производство

Composity дава възможност да планирате суровините и материалите необходими за производство на продукцията, да следите складовите наличности и да знаете какви са разходите в реално време. Производителите могат да подобрят дейността си с единно управление на информацията и автоматично събиране на данните. Получавате точна, пълна информация за всеки артикул - себестойност, вложени материали и труд, производствен план и етапи, наличност в склада.

Inventory

Знаете, какво е налично във всеки един момент

Разширени възможности за проследяване, планиране и остойностяване на инвентара. Composity ви дава незабавна видимост на точните количества на суровини във всеки склад, както и възможността за бърз трансфер между складове, или заявка на материали към доставчиците в отговор на производствените нужди.

Customizable workflow

Работи така, както искате

Софтуерът се адаптира спрямо бизнесa. Имате гъвкавостта да управлявате производствения цикъл точно както искате. Планирате и контролирате производствените операции спрямо Вашия изграден модел на работа. Системата поддържа всички основни функционалности и е съобразена със спецификите на българския пазар.

Accounting

Цялостно бизнес решение

Знаем, че следващият най-важен приоритет за бизнеса е управлението на финансите. С Composity не се нуждаете от втори софтуер, за да направите това, защото системата е интегрирана с модули за: фактуриране, поръчки, разходи, плащания и счетоводство. Всички приходи и разходи на фирмата са на едно място, за да можете да следите и анализирате финансовите показатели на Вашата дейност.

Започнете безплатно!
Преминете на по-висок план едва, когато имате нужда.

Платените планове започват от 98 лв. на месец (с включени 10 потребителя и всички налични модули).