Icon Sales Management

Управление на продажби


Управлявайте и следете поръчките ефективно

Screenshot Composity Sales Management

Създаване на поръчка


Позволява ръчно и автоматично създаване на поръчка. Така вашите клиенти и служители лесно могат да правят поръчки.

Процес на поръчване


Покрива различни продажбени процеси. Може да изберете типа на процеса - създаване от служители, създаване от клиенти през уебсайта или и двете.

Статус на поръчка


Управлявайте процеса на поръчване. Търсете и следете поръчките по статус и изпълнение.

Многоканални продажби


Управлявайте ефективно инвентара и поръчките за търговия на дребно и едро от едно място.

Множество магазини


Записва история за клиентски поръчки, фирмени данни, адрес и данни за предпочитанията на клиента.

Клиентска информация


Управление на поръчки в множество магазини и складове от една място.

Търговия на дребно и едро


Поддържа различни бизнес модели.Обработва поръчки за бизнес партньори и/или клиенти (B2C).

Разширени правила за доставка


С разширените опции за доставка можете да настроите динамично калкулиране базирано на тегло и/или местоположение. Можете да зададете по-сложни правила за безплатна доставка на минимална сума за поръчка или количество.

Известия


Получавате автоматичен имейл или известие за всяка направена поръчка.

Многовалутност


Поддържа многовалутност и автоматична рекалкулация базирана на валутна стойност по подразбиране.

Контрол на инвентара


Автоматична изходяща разписка базирана на една или няколко поръчки.

Стокова наличност


Интегриран с модул Inventory за проверка на стоковата наличност в реално време.

Издаване на фактура при поръчка


Интеграцията с модул Invoices позволява да се издава фактура базирана на поръчки.