Управление на документи

Управление на документи


Цялата ви документация съхранена в облака

Управление на съдържанието снимка

Сигурност и съхранение


Съхранявате всички документи и данни за компанията. Постоянно архивиране на данните с цел да бъдат на ваше разположение през цялото време.

Лесно търсене и намиране


Организиране на данните по начин, който осигурява бързо и лесно намиране на необходимата информация. Използват се автоматични тагове, които структурират цялата информация.

Права на достъп


Определяте сами достъпа на потребителите до определени папки и файлове.

Работен процес


Създавате определени правила и автоматизирате процесите, според сферата на вашия бизнес.

Drag & Drop


Копирайте или премествайте документите с лекота.

Базиран в облака


Прикачвате документите от вашия компютър, но имате достъп до тях отвсякъде.