Облачен ERP софтуер за малки и средни компании

Гъвкаво и сигурно решение, с което да управлявате производствени и търговски обекти и да оптимизирате работния процес.

Екран показващ част от софтуера на Composity ERP
Мобилна версия на софтуера на Composity ERP
Икона

Слага в ред
вътрешните процеси

Вижте повече

Перфектната организация на малка или голяма фирма е факт, когато всеки служител знае точно каква е определената му задача и кога трябва да я свърши - оферта, фактура, заприхождаване на стока, изписване на стока, плащане и др.

С Composity установявате ред във всички вътрешни процеси, като мениджмънта следи дали те се спазват. Получавате отчети за представянето на всеки служител.

Икона

Помага да вземате
правилните решения

Вижте повече

В основата на ERP системите заляга събирането и съхранението на големи количества от данни, а данните са информация. Точната информация и факти са най-добрата база за вземане на правилни решения.

Composity помага със систематизиране на правилните данни. С инструментите за бизнес анализ, избирате точно какво искате да анализирате и филтрирате, така че показаната информация да отговаря на Вашите конкретни нужди.

Икона

Спестява време и усилия
на Вас и Вашите служители

Вижте повече

Използването на ERP решение Ви пести време и средства. Основната цел на софтуера е да оптимизира усилията на служителите и да намали използваните ресурси, като така остава повече време за реално обслужване на клиентите.

Composity e лесен за внедряване и дава възможност за бързо обучение на нови служители.

Икона

Обединява (интегрира)
всички данни на компанията Ви

Вижте повече

Всички бизнес процеси на компанията Ви се управляват от едно място и са свързани в единна база данни. Това позволява данните да се движат свободно между отдели и екипи, което премахва възможността за дублиране на записите, грешки и излишни повтарящи се действия.

С Composity ERP данните Ви са организирани и леснодостъпни за мениджмънта и за служителите Ви.

Composity ERP функции

Основни характеристики

  • Гъвкав и адаптивен работен процес
  • Локализации според българското законодателство
  • Поддръжка на периферни устройства - фискални принтери, баркод скенери
  • Контрол на достъпа
  • Многовалутност
  • Многоезичен
  • Мобилен

Модули

Икона финанси

Финанси

Управление на финанси и парични потоци

Икона снабдяване

Снабдяване

Управление на доставки и покупки

Икона Бизнес анализи

Бизнес анализи

Отчети, репорти и бизнес разузнаване

Икона проекти Вграден модул за Управление на Проекти и Задачи

Идеален за фирми от най-различни индустрии

Икона Туризъм Туризъм
Икона Строителство Строителство
Икона Образование Образование
Икона Финансови услуги Финансови услуги
Икона Сектор Маркетинг Маркетинг
Икона Принт Принт
Икона Онлайн търговия Онлайн търговия
Икона Здравеопазване Здравеопазване
Икона Недвижими имоти Недвижими имоти
Икона Застраховане Застраховане

Започнете още днес!

Напълно безплатен до 3-ма потребители.

Въпроси и отговори

ERP e съкращение от Enterprise Resource Planning, т.е. бизнес софтуер за управление на процесите в компанията. В обичайния случай, в ERP софтуерите се обхващат процесите по Снабдяване, Производство, Управление на склад и наличности, Продажби, Ценообразуване, Фактуриране, Плащания, Счетоводство, Финанси и Анализи и отчети на събраните данни.

Краткият отговор е ДА. А дългият е, че по-малките компании обикновено нямат твърде сложни процеси, като големите компании. Това означава, че нямат нужда от класическите ERP системи, а от "мини" ERP софтуер.
Този тип системи се наричат Софтуер за Управление на Бизнеса и Composity е точно такава. Системата трябва да служи на Вашия бизнес, а не Вие на системата.

Composity e от клас "мини" ERP и цената му е съобразена с възможностите на малки и средни фирми. Софтуерът е напълно безплатен за използване до 3-ма потребители. Може да направите своята регистрация тук. Платените абонаменти започва от 98 лв. на месец, а цената за внедряване - от 1000 лв. Повече информация може да получите на цени и планове.

Да, по всяко време! Без причина и без допълнителни такси и усложнения.