По-добър мениджмънт и гладко управление с Composity за сектора на услугите

Composity е напълно интегрирана бизнес платформа, проектирана да обединява данни за ресурси, клиенти и финанси на едно място, както и интуитивно управление на целия информационен поток.

Composity CRM features

Постигнете ефективност в операциите

Със своите функционалности и полезни справки, Composity ви дава пълен контрол над всеки аспект от бизнеса ви с услуги.
Продължавайте да предлагате качествени услуги за клиентите с помощта на единна система за управление на запитвания, поръчки и финансова информация.

 • Управлявайте целия си бизнес - от определяне на нови възможности, до завършване на проекти и фактуриране.
 • Обща работна среда за комуникация по проекти и за документация.
 • Проследяване на ключова информация за потенциални и реални клиенти.
 • Всички необходими функционалности за проследяване и приемане на плащания.
 • Прецизно фактуриране на клиентите на база завършен проект, постигнат резултат, времеи т.н.
 • Отчети и анализи в реално време, за по-задълбочена представа и за обхващане на цялостната картина на вашия бизнес

Ето какво казват нашите клиенти


Преди да започнем да използваме Composity записвахме информация в много различни системи. Щастливи сме да работим заедно, защото използването на единна платформа е много по-добре от това информацията да е разпръсната по различни софтуери.
Живко Момчев, Управител, Транзитни складове и сервизи
Composity CRM features

С помощта на Composity

 • Подобрявате всеки аспект на вашия бизнес с услуги
 • Измервате представянето на служителите си и подобрявате ефективността
 • Увеличавате шансовете за успешно реализиране на проекти към клиенти
 • Осигурявате навременно и по-качествено обслужване на клиентите си
 • Получавате по-ясен поглед над всички дейности - по обслужване на клиенти и по обработка на информацията
 • Имате информацията, необходима за вземане на правилни решения, базирани на резултати и рентабилност
 • Клиентите ви се наслаждават на качествени услуги, доставени навреме, с внимание и грижа към нуждите им

Вижте как решенията на Composity помагат за разрастването на вашия бизнес с услуги!