Документация

Модули
Модул Продажби

Модул "Продажби" е основното направление за повечето бизнес процеси и следва индивидуалните нужди на компанията, чрез гъвкава настройка - от съвсем опростен модел за продажба, до усложнена, многоетапна процедура.

Персонализацията на системата започва с определяне на различните продажбени етапи. Документите, които отразяват тези етапи се избират от таб Продажби в Настройки. Предварително зададените етапи могат да се променят, допълват, изтриват, пренареждат. Един от тези етапи може да се зададе като етап по подразбиране - всеки нов документ ще бъде автоматично създаден на този етап, докато не се смени ръчно от потребител. Освен статус, етапите дават възможност да се избере и конфигурация.

  Предварително зададените етапи и статуси на продажбените документи са:
 • Чернова – първоначална форма на продажбата, която не кореспондира с останалите модули в системата.
 • Публикуван - документ, със статус Актуален, който се използва при директна продажба. Най-често за този документ се активира и пълно изписване от склада.
 • Архивиран - използва се при приключване на определен период, след който документа не е нужно да се взема под внимание за текущите продажби и справки. Могат да се архивират например документи от приключена счетоводна година.

  За гъвкавото следване на структурата на фирмата, представяме някои примерни етапи и работни процеси, които могат да се приложат при по-усложнен модел на продажба. Те могат да се конфигурират по подобен или съвсем нов начин, като следните примери:
 • Потвърдена - конфигурация за резервиране на количествата на артикулите в склада. Такъв етап е подходящ за поръчки, при които е необходимо преминаване в друг статус за завършване на продажбата (например "Изпълнена" за освобождаване на количествата от склада). При този статус Продажбата може да бъде прехвърлена и към фактура, складова разписка или към производството, за изписване на резервираните количества от склада.
 • Обработва се – актуален статус, следва етапите "Потвърдена" поръчка или "Чернова", след като е прехвърлена към фактура, складова разписка или производство. При този статус възможна конфигурация е частично изписване.
 • Изпълнена – с пълно изписване на количествата. Използва се след приключване на дейностите по продажбата.
 • Отказана – при неосъществяване на продажбата. Отказаните документи не кореспондират с други модули от системата.

За улеснение на потребителите към модул "Продажби" са добавени филтри, които да зареждат списък със записи спрямо статусите на документите за поръчка.

Създаване и редакция на форма за продажба

Формите за продажба са един или повече модели на продажба, които съществуват в компанията - например директна продажба, услуги, онлайн продажба, продажба с експедиция на стоки, и т.н. Списък с форми се достъпва от основни настройки или от настройки на продажби. От списъка може да се редактира системно зададената форма и да се добавят нови. Като отделна форма може да се зададе и Сторно.

Първо се дава име на формата - това име ще се използва вътрешно от потребителите на системата и трябва да показва типа продажба. Изборът на Етап по подразбиране не е задължителен - ако полето е празно, ще се използва системно зададеният етап. Следва избор на етапите, през които ще преминава продажбата.

Според специфичните нужди, могат да се активират/деактивират различни полета, които да присъстват във формата за Продажба и да са различни за различните форми, (ако има повече от 1 форма). Определя се кои полета да се показват в зависимост от това дали потребителят използва системата през мобилно устройство или не. (Пълно описание на полетата ще намерите в секцията Продажби на Настройки на формите.)

Създаване на нова продажба

Нова продажба може да се създаде от модул Продажби, както и всеки друг тип предварително създаден документ (форма). Във всяка форма присъстват системнo зададени полета:

Поле Описание Задължително?
Клиент Клиентът може да се потърси в полето с падащото меню по име или по ЕИК. Ако няма създаден клиент, може да се въведе нов през линка за Нов Клиент, който се намира в десния ъгъл на секцията. Не
Номер на документа При продажба, номерът се генерира автоматично от системата. За да определите от къде да започне броенето в поредността е нужно да влезете в Настройки/Продажби и да въведете „Пореден Номер На Поръчка“. Автоматично генериране
Дата Датата на документа е датата на извършване на сделката. Да
Описание Описанието е задължително и редактируемо поле. Попълва се ръчно или автоматично, от описанието на въведен Артикул. Въвеждането на артикул по Код и Име не е задължително поле, тъй като фирмата може да предоставя услуги - в този слушай е достатъчно да въведе само Описание. Да
Бележка: За резервиране и изписване на количествата, въведени във формата за продажби, е нужно да се активира отметката във формата за създаване на Артикул - „Преброяване На Наличност?“!
За въвеждане на Мерни единици, Данъчни Ставки (ДДС), Валути, Начин на Плащане, Артикул, Място отидете на Администрация!

Действия, обвързани с останалите модули:

Модул Продажби кореспондира най-тясно с модулите: Фактури, Склад и Производство. За целта системата предоставя възможност за:

 • Прехвърляне към фактура: Създава нова фактура от една или повече маркирани продажби.
 • Прехвърляне към склад: Създава нова складова разписка от една или повече маркирани продажби.
 • Прехвърляне към производство: Създава нова поръчка за производство от една или повече маркирани продажби.

Достатъчно е само да влезете в модула, да маркирате желаните документи от таблицата и от бутона "Действия" по-горе, да изберете желаното прехвърляне.

Бележка: Възможно е да се обединят повече от една продажби в документ за прехвърляне към един модул, чрез маркиране на повече от един документ.

Все още имате нужда от помощ?


Изпратете запитване

Часове за поддръжка: Понеделник-Петък 9:00 до 18:00 • +359 890 955 966 • Изпрати запитване