Icon Contact Management

Управление на контакти


Имайте пълен поглед върху клиентите си от начало до край.

Composity Contact Management screenshot

Добавяне на контакти


Има няколко начина за добавяне на контакти - ръчно въвеждане, импортиране от CSV файлове, автоматизиране на данните от уеб формите и синхронизиране на данните на контакта от други апликации.

Клиентски профил


Събира цялата информация за контакт. Достъпете данните на контактите, включващи история на активността, ключови контакти, комуникация с клиента и други. Може да ги асоциирате към компания.

Профил на компания


Стандартизирания клиентски профил включва информация за покупква на продукти, годишен приход, оценка на клиента спрямо приходите и други. Една компания може да има много клиентски профили асоциирани с нея.

История на комуникацията


Всички данни за клиента събрани в детайлен профил. Винаги може да видите предишни запитвания, поръчки, издадени фактури или други прикачени документи.

Персонализирани списъци


Създаване на различни списъци с контакти. Всеки списък може да съдържа само полетата, които са ви нужни.

Бележки и коментари


Позволява да добавяте всякакви бележки и коментари в профилите. Визуализират се с дата и име на създател.

Активност


Всяка комуникация, контакт или активност на служител с клиент може да бъде записана в клиентския профил. Активността може да бъде добавена ръчно или да се записва автоматично.

Персонализирани полета


Създавате нови персонализирани полета, за да следите повече детайли за контактите. Избирате кои полета да са задължителни и кои не.

Филтри


Задайте персонализирани филтри за търсене, сортиране, групиране и анализиране. Филтрите позволяват да филтрирате информация по различни критерии по ваш избор.

Тагове


Таговете позволяват да се организират и категоризират контакти, сделки или други записи чрез добавяне на свързани тагове. Това прави по-лесно търсенето на записи по специфичен таг.

Настройте лийдовете за допълнителни продажби към търговски агент


Автоматично възлагане към представител за всеки нов лийд, за да сте сигурни, че ще последват продажби, докато все още е заинтересиван.

Клиентски мерки


Ключови стойности и времеви диаграми се изчисляват автоматично за всеки клиентски профил.

Календар и напомняния


Споделяне на файлове


Качване на външни файлове и обвързването им с профил на акаунт или лийд.

По-бързо търсене