icon

Управление на фактури


По-бързо и находчиво онлайн фактуриране.

Screenshot Composity Invoices

СТАТУС НА ФАКТУРИ


Следете кога фактурите са изпратени, прегледани, платени и др.

АВТОМАТИЗИРАНО ФАКТУРИРАНЕ


Фактурата е базирана на продажба или изходяща разписка. Възможност за автоматично създаване на транзакция в архива.

ПОРТАЛ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ


Позволява на клиентите да свалят фактурите си директно от вашия уебсайт и клиентски портал.

ИЗПРАЩАНЕ НА ФАКТУРИ ПО EMAIL


Изпращайте фактури директно от приложението към клиентския email. Получавате отчет за доставка след сваляне на фактурата.

КРЕДИТНИ и ДЕБИТНИ ИЗВЕСТИЯ


Поддържа кредитни и дебитни известия в персонализирани темплейти.

ПОРЕДНА НОМЕРАЦИЯ


Определете собствено номериране, което да се приложи към следващите фактури и използвайте префикс за различни локации.

НЯКОЛКО ДАНЪЧНИ СТАВКИ


Определете няколко данъчни ставки и ги приложете при попълване на фактурата.

МЕРНИ ЕДИНИЦИ


Дефинирайте различни мерни единици и ги приложете за време, тегло и други за различни видове продукти или услуги.

МНОГОЕЗИЧНОСТ


Издавайте и изпращайте фактури на различни езици. Може да имате персонализирани темплейти за всеки език.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ТЕКСТОВЕ


Вмъкнете текст в допълнителни полета във фактурата. Текстът може да бъде използван при принтиране на фактурата или само за информация.

ДИНАМИЧНИ ОТСТЪПКИ


Възможност за добавяне на отстъпка на определен артикул или на цялата фактура.