Picture of the background

Ефективна и Гъвкава Складова Програма за Търговци и Производители

Composity ви помага лесно и бързо да организирате своите складове, обекти и стоковите наличности в тях.

 product section image
 • icons

  По-голяма ефективност на служителите

  Composity Склад улеснява работата на служителите. Вашите работници в склада имат ясна представа къде се намира всеки един артикул, така че бързо и ефективно могат да подготвят поръчките за експедиране.

 • icons

  Увеличавате продажбите

  Знаейки точно бройка от даден артикул на склад, с какви други продукти можете да го комбинирате или заместите и колко бързо може да стигне до клиента, Вашите търговци ще бъдат в много по-добра позиция, за да направят продажба.

 • icons

  Лесен за работа

  Предпочитан и от служители, и от мениджмънта - удобен за работа, мобилен и бърз. Composity е създаден, за да направи работата Ви на мениджър по-лесна, а персоналът Ви - по-щастлив.

 • icons

  Избягвате грешки, които могат да струват скъпо

  Системата се грижи стоковите наличности веднага да се актуализират при направена дадена операция. Така винаги знаете колко точно и къде имате на склад , което не позволява да останете без даден продукт, или да продадете на клиент нещо, което нямате.

 • icons

  Подходящ за всеки модел на работа

  Идеален за производители, търговци на едро и дребно, които искат складът им да е винаги точен. Composity е гъвкаво решение, което расте с темповете на бизнеса. Софтуерът може да се използва както от фирми с малко служители и един склад, така и от фирми с над 100 потребителя и множество складове и обекти.

 • icons

  Интегриран с всички модули на Composity

  Интегриран с останалите модули на Composity в една цялостна бизнес платформа. Получавате не само Складов софтуер, но от едно място и с обща база от данни можете да управлявате всичко свързано с бизнеса Ви - от продажби и клиентски взаимоотношения, до производство и снабдяване.

Всички функционалности, от които се нуждае бизнесът

Идеалното решение за производствени и търговски предприятия.

 • УПРВАЛЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД
 • КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ
 • ОЩЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Следете и управлявайте стоковите наличности за всичките си обекти (складове, обекти) от едно място.

Изходяща складова разписка

Изписвате артикули от склада чрез складови разписки. Те могат да бъдат както автоматични, така и ръчни. Автоматични складови могат да се генерират на база потвърдена поръчка, от фактура, или дори започнато производство.

Артикули

Създавате неограничена номенклатура от физически артикули или услуги. Те могат да са материали и суровини, стоки, производствени изделия и др. За всеки артикул можете да зададете код, наименование, описание, продажна цена, мерна единици, валута, тегло, доставчик, баркод, снимки. Имате детайлна информация за историческото движение на даден артикул от самото начало на неговото създаване с системата.

Серийни номера

Функционалност за добавяне на уникални серийни номера на артикулите.

Сканиране на баркод

Впишете уникален номер на баркод за всеки артикул. Можете да търсите и добавяте артикули към разписка чрез сканиране на баркода. Печат на баркод етикети за артикул. Работи с всички стандартни периферни устройства.

Входяща складова разписка

Чрез входящите разписки заприхождавате получите стоки, материали или продукция в склада. Една входяща разписка може да бъде автоматично или ръчно създадена. Автоматични разписки се издават при получено искане за снабдяване или завършена производствена поръчка.

Партиди

Складовият модул поддържа задаване и проследяване на партиди. Можете лесно да получите информация за всички доставени и изписани стоки по партиди, както и какви са количествата за конкретната партида.

Множество мерни единици

Задавате в каква мерна единица да са артикулите. Мерните единици могат да бъдат както количествени (брой, килограм, литър и т.н.), така и времеви (минута, час и др.). Възможност за втора мерна единица.

Многовалутност

Системата поддържа многовалутност и автоматична рекалкулация на цени към основната избрана валута. Можете да добавите колкото искате валути, като валутните курсове са дневни или периодични.

CSV Импорт и Експорт

Универсални инструменти за импорт и експорт на артикули, партньори и клиенти.

Composity Software Screenshot УПРВАЛЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТИ