Picture of the background

По-добър мениджмънт и гладко управление с Composity за сектора на услугите

**Composity** е напълно интегрирана бизнес платформа, проектирана да обединява данни за ресурси, клиенти и финанси на едно място, както и интуитивно управление на целия информационен поток. Със своите функционалности и полезни справки, **Composity** Ви дава пълен контрол над всеки аспект от бизнеса Ви с услуги. Продължавайте да предлагате качествени услуги за клиентите с помощта на единна система за управление на запитвания, поръчки и финансова информация.

Персонализирана илюстрация на оперативен екип, използващ софтуера Composity за управление на проектите и анализ на резултатите.
Персонализирана илюстрация на оперативен екип, управляващ проект и задачи, със софтуерни елементи на Composity.

Постигнете ефективност в операциите

Управлявайте целия си бизнес - от определяне на нови възможности, до завършване на проекти и фактуриране.


-Обща работна среда за комуникация по проекти и за документация


-Проследяване на ключова информация за потенциални и реални клиенти


-Всички необходими функционалности за проследяване и приемане на плащания


-Прецизно фактуриране на клиентите на база завършен проект, постигнат резултат, време и т.н


-Отчети и анализи в реално време, за по-задълбочена представа и за обхващане на цялостната картина на Вашия бизнес.


Персонализирана илюстрация на екип, празнуващ увеличението на продажбите на компанията, с елементи на софтуера Composity CRM.

С помощта на Composity:

Подобрявате всеки аспект на Вашия бизнес с услуги.


-Измервате представянето на служителите си и подобрявате ефективността


-Увеличавате шансовете за успешно реализиране на проекти към клиенти


-Осигурявате навременно и по-качествено обслужване на клиентите си


-Получавате по-ясен поглед над всички дейности - по обслужване на клиенти и по обработка на информацията


-Клиентите Ви се наслаждават на качествени услуги, доставени навреме, с внимание и грижа към нуждите им.


implementation background image

Highlighted Features:

  • CRM - Пълен 360-градусов поглед над клиентите и всеки контакт с тях

  • Продажби - Организирайте, проследявайте, управлявайте поръчки от всички канали

  • Фактуриране - Гъвкав и удовен софтуер за издаване на фактури

  • Payments - Обработка на плащания, получени от клиенти - онлайн и офлайн

Picture of the cloud

Вижте как решенията на Composity помагат за разрастването на Вашия бизнес с услуги!