Picture of the background

Удобен и професионален софтуер за фактуриране

С Composity Фактуриране създавате, изпращате и принтирате електронни фактурни. (n)-Издаване на фактури на база продажби (n)-Лесна настройка (n)-Избор на дизайн на документи (n)-Онлайн, без инсталиране

Персонализирана илюстрация с елементи на софтуера Composity.
 • Иконка

  Фактурирате без усилие

  Composity Фактуриране помага да създавате и изпращате фактури само с няколко клика. Можете да следите статуса на фактурите и получените по тях плащания. Знаете какъв е паричният поток на фирмата и какви приходи очаквате във всеки един момент.

 • Иконка

  Навременни плащания

  Редовното и навреме плащане е от огромно значение за всеки бизнес. С Composity изпращате фактурите си веднага щом работата е свършена, където и да се намирате физически. И ако крайната дата за плащане е дошла и отминала, то можете да изпратите отново фактурата с напомнящ имейл.

 • Иконка

  Цялостно управление на бизнеса

  Не търсите просто фактуриране, а цялостно бизнес решение? Composity Фактуриране е обвързан с всички предлагани бизнес модули на Composity в интегрирана платформа. От единен списък с артикули за улеснено фактуриране и следене на наличности, до трансфер на поръчки към фактура и управление на взаимоотношенията с клиенти.

Всички функционалности, от които се нуждае бизнесът

Идеалното решение за производствени и търговски предприятия

 • ФАКТУРИ
 • ПЛАЩАНИЯ
 • ОТЧЕТИ

Създавайте и изпращайте фактури до клиенти с Composity.

Автоматизирано фактуриране

Aвтоматично издаване на фактури на база потвърдени поръчки. (n)Във връзка с Наредба Н-18 на НАП и изискванията в нея, функциите за ръчно издаване на фактура са деактивирани.

Кредитни и дебитни известия

Издаване на кредитни и дебитни известия и свалянето им в персонализирани темплейти. При кредитните известия сумите се отразяват с отрицателна стойност.

Множество мерни единици

Дефинирате и използвате различни мерни единици като време, тегло и други.

Различни данъчни ставки

Определете няколко данъчни ставки и ги приложете при попълване на фактурата.

Динамични отстъпки

Позволява да се задава различен процент намаление на всеки ред за фактура. Също така може да се приложи намаление върху стойността на цялата фактура. Намалението може да бъде различно за всеки клиент.

Персонализирани текстове

Вмъкнете текст в допълнителни полета във фактурата. Текстът може да бъде използван при принтиране на фактурата или само за информация.

Изпращане на фактурите по имейл

Изпратете фактурата директно от системата до имейл адреса на клиента.

Повтарящи се фактури

Генериране на повтарящи се фактури на база времеви интервали. Можете да настроите на определено време да се създава нова автоматична фактура за клиент, съдържаща предварително зададени параметри. Този тип фактури се използват най-вече за абонаменти услуги.

Поредна номерация

Определете собствено номериране, което да се приложи към всяка следваща фактура. Възможност за използване на префикс номерация за различни обекти.

Проследяване на фактури

Виждате дали дадена фактура е изпратена, видяна от клиента или платена.

Мултиезичност

Издавате фактури на различни езици. Може да имате персонализирани темплейти за всеки език. Принтирате фактура на един език от вече създадена фактура на друг.

Избор на дизайн на фактури

Дизайнът на фактурите и придружаващите ги финансови документи може да изглежда различно. Възможност за настройка на различни типове документи (проформа фактура, приемно-предавателен протокол и др.) на база клиентските изисквания.

Сваляне и принтиране на фактури

Свалете фактурите си в предпочитания файлов формат (pdf, excel и др.) и избрания дизайн.

Composity Software Screenshot ФАКТУРИ