Picture of the background

Софтуер за производство, предназначен за малки и средни фирми.

Composity обхваща всички фази на процеса по производство в едно цялостно решение, включително фактуриране, управление на склад, доставки, поръчки, счетоводство и CRM.

 product section image
 • icons

  Лесно, но мощно производство

  Composity дава възможност да планирате суровините и материалите необходими за производство на продукцията, да следите складовите наличности и да знаете какви са разходите в реално време. Производителите могат да подобрят дейността си с единно управление на информацията и автоматично събиране на данните. Получавате точна, пълна информация за всеки артикул - себестойност, вложени материали и труд, производствен план и етапи, наличност в склада.

 • icons

  Знаете какво е налично във всеки един момент

  Разширени възможности за проследяване, планиране и остойностяване на инвентара. Composity ви дава незабавна видимост на точните количества на суровини във всеки склад, както и възможността за бърз трансфер между складове или заявка на материали към доставчиците в отговор на производствените нужди.

 • icons

  Работи така, както искате

  Софтуерът се адаптира спрямо бизнесa. Имате гъвкавостта да управлявате производствения цикъл точно както искате. Планирате и контролирате производствените операции спрямо Вашия изграден модел на работа. Системата поддържа всички основни функционалности и е съобразена със спецификите на българския пазар.

 • icons

  Цялостно бизнес решение

  Знаем, че следващият най-важен приоритет за бизнеса е управлението на финансите. С Composity не се нуждаете от втори софтуер, за да направите това, защото системата е интегрирана с модули за: фактуриране, поръчки, разходи, плащания и счетоводство. Всички приходи и разходи на фирмата са на едно място, за да можете да следите и анализирате финансовите показатели на Вашата дейност.

Всички функционалности, от които се нуждае бизнесът

Идеалното решение за производствени и търговски предприятия

 • ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 • ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС
 • РЕЦЕПТИ
 • СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ
 • ОТЧЕТИ

Управлявате и проследвате производствените операции.

Производствени поръчки

Производствени поръчки (ПП) могат да стартират производство на база получена от клиента поръчка или когато трябва да произведете даден продукт поради някаква вътрешна необходимост. За стартиране на ПП се използват предварително готови рецепти.

Вложени материали

Системата изчислява колко суровини и материали е необходимо за производството на дадено количество продукция.

Партиди

Добавяне на партиди за продукция и пълна проследяемост по партидни номера.

Автоматично заприхождаване в Склад

Автоматично заприхождаване на готовата продукция, когато производствената поръчка се завърши. Ако имате повече от един склад, системата ще Ви пита в кой склад да заприходи продукцията.

Автоматична ПП от клиентска поръчка

Системата позволява създаването на нова ПП на база потвърдена клиентска поръчка. Новата ПП се създава автоматично и включва зададените количества от продуктите на клиентската поръчка.

Отчет на наличностите

Проверка за наличните количества материали, необходими за реализация на производството. Автоматична заявка за доставка при липса на достатъчно бройки.

Производствен план

Следене на етапите на всяка поръчка и преминаването им напред.

Автоматично изписване от склада

Автоматично изписване на реално вложените суровини и материали при промяна на статуса на ’’В процес’’ на производствена поръчка.

Composity Software Screenshot ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОРЪЧКИ