Picture of the background

Управление на продажбите

Гъвкав модул, с който да управлявате целия продажбен процес на фирмата - от създаване на оферта и изпълнение на поръчка, през издаване на фактура и плащане.

 product section image

Възможности на модула

Разгръщане на максималния капацитет на фирмата с модула за управление на продажби и фактури!

  • ПРОДАЖБИ
  • ФАКТУРИРАНЕ
  • ПЛАЩАНИЯ
  • ОЩЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Бързо отразяване и преминаване през отделните етапи на продажби!

Множество точки на Продажба

Позволява ръчно и автоматично създаване на поръчка от различни източници - през POS (Point Of Sale) в магазин или друго място на продажба - сайт, склад, търговец и т.н., както и в търговски офис. (n)Във връзка с Наредба Н-18, веднъж създадена, продажба не може да се изтрие. Може да се анулира или редактира, за което е необходимо да се извади сторно документ към тази продажба.

Етапи към Продажби

Composity предоставя възможност за конфигуриране на персонализирани етапи на продажби. Записване на множество етапи, които извършва фирмата преди и по време на продажба. Именуване на етапите по разбираем и удобен начин за работа на всеки служител от фирмата.

Резервиране на количества

На определени етапи от продажбата, посочени предварително от клиента, системата дава възможност за блокиране на складови наличности. Артикулите не са изписани от склада, но не се показват в справките за наличности и така не могат да се продадат от друг търговец. Стоките могат да се изпишат при завършване на продажба или да се отрезервират при отказване на поръчката.

Проверка на налично количество

Интегриран с модул Склад за проверка на стоковата наличност в реално време.

Управление на окомплектовки

Обединяване на няколко артикула в една разфасовка или пакет. Групираните артикули се предлагат като отделен артикул с независима цена.

Издаване на придружаващи документи

Принтиране на допълнителни документи в pdf или друг формат на основа попълнената информация с продажбата. Такива документи могат да бъдат - приемо-предавателен протокол, проформа фактура, стокови разписки и др.

Създаване на персонализирани форми

В системата могат да се добави повече от една форма за нова продажба. Всяка форма може да се настрои да съдържа различни полета и данни за попълване, както и да съдържа различни етапи на продажба. (n)Какви полета да съдържа на десктоп версия и какви на мобилно устройство могат да се зададат за всяка форма.

Сторниране

Сторниране на артикул, цена и количество. Възможност за автоматично сторниране на фактура и плащане, които са издадени към продажбата. Системата ще издаде кредитно известие към сторнираната фактура и документ за плащане със знак минус.

Генериране на УНП

ко мястото на продажба е зададено в системата като СУПТО обект, софтуерът генерира УНП за всички продажбени документи - поръчки/заявки/резервации/реална продажба. УНП се генерира в момента на първото записване на документа без значение на статуса му. (n)Спрямо изискванията на Наредба Н-18, УНП се сформира от индивидуалния номер на фискалното устройство, уникалния код на потребителя (оператора) в системата и поредния номер на документа.

Динамични отстъпки

Позволява да се задава различен процент намаление на всеки ред. Също така може да се приложи намаление върху стойността на цялата фактура. Намалението може да бъде различно за всеки клиент.

Автоматизирано изписване на количествата от склада

Възможност за издаване на автоматична изходяща разписка базирана на продажба.

Профил на Продажба

Всеки продажбен документ се визуализира в Профил на продажба. Документът може да бъде свален в pdf, excel или друг файлов формат за целите на фирмата. В Профил на продажба са нагледно показани всички налични и попълнени данни по документа, както и свързаните с него документи.

Composity Software Screenshot ПРОДАЖБИ