Ключови показатели на представянето (KPIs), които фирмите за електронна търговия трябва да следят

Alexandra Vezirova
3 min
Ключови показатели на представянето (KPIs), които фирмите за електронна търговия трябва да следят

За да се уверят, че компаниите в сферата на електронната търговия отговарят на очакванията на клиентите си, те трябва да следят внимателно своите резултати на ефективността. За да идентифицират къде могат да бъдат направени подобрения, много фирми за електронна търговия си поставят цели във връзка с ефективността си или KPIs за своите операции. Тези KPI помагат на организациите да проследяват напредъка си към постигането на целите си, да определят области за развитие и да определят критерии за бъдещо представяне. Ето няколко KPI и измерванията, които компаниите за електронна търговия най-често използват.

Време за покупка

Бизнесът използва своя онлайн магазин, за да даде на клиентите си място, от което да закупят стоките им. Като ключови показатели за ефективност обикновено се проследяват обемът на трафика, който се генерира към онлайн магазина, и броят на покупките, които се правят през него. Времето за покупка разкрива колко време е отнело на посетителите на уебсайта да се превърнат в реални, плащащи клиенти. Това може да се определи от броя на сесиите, преди завършването на поръчката или броя на дните от първото посещение на онлайн магазина до деня на транзакцията.

Някои потребители на сайта може да купят нещо при първото си посещение, докато други могат да купят нещо при второто, третото, четвъртото или дори по-късно посещение. Можете да подобрите маркетинговите си стратегии, като сте наясно с типичното време за покупка на уебсайта си. Например, бихте могли да настроите целеви маркетингови кампании по имейл, които да напомнят на клиента, че е добавил продукти в количката си, но не е завършил покупката или пък да предлагате допълнителна информация за продуктите, които обикновено изискват много проучвания и обмисляне, преди клиентът да реши да направи покупка.

Customer Lifetime Value (CLV)

Доживотната стойност на клиента, известна като CLV, се определя като стойността, която клиент ще произведе за един бизнес през някакъв продължителен период от време , изчислена въз основа на покупателните му навици. Това е един от най-важните и високо ценени показатели за успеха на една компания, тъй като взема предвид всички техни поръчки някога и по този начин е добър показател за оценяване на удовлетвореността на клиентите, лоялността им и силата на марката.

Цена на придобиване (CPA):

Маркетинговият измерител, известен като цена на придобиване (CPA), изчислява общия разход, свързан с привличането на нов клиент да извърши определено действие. С други думи, CPA представлява разходите за преминаване на един потребител през вашата фуния за продажби, от първоначалния контакт до затварянето на клиента. От друга страна, цената на придобиване е финансов индикатор, който се използва за измерване на прекия ефект от маркетинговите инициативи върху приходите на фирмата.

Честота на кликване (CTR) и степен на отпадане

Успехът на съдържанието на една онлайн реклама при генерирането на потенциални клиенти се измерва чрез честотата на кликване или CTR. Понякога се нарича също "коефициент на преобразуване". Уебсайт с висок CTR показва, че много посетители на неговата реклама избират да продължат, след като кликнат върху рекламата . Цена на кликване или „CPC“ е друг начин за измерване на кликовете. Това се отнася до цената, която рекламодателите плащат за всеки път, когато потребител кликне върху една от техните реклами. Този KPI е отличен подход за оценка на ефективността на вашите онлайн реклами, видимостта на уебсайта ви в резултатите от търсенето в Google и функционалността на връзките във вашите бюлетини.

Броят на посетителите, които напускат вашия сайт веднага, без да предприемат никакви допълнителни действия, е известен като „Степен на отпадане“. Целта на търговците в електронната търговия е да имат ниска степен на отпадане. Вашата степен на отпадане и честота на кликване обикновено вървят ръка за ръка - високата степен на отпадане понижава честотата на кликване.

Резюме: KPI за електронната търговия

Като търговец на дребно в електронна среда можете да наблюдавате ефективността на вашия онлайн магазин, като използвате различни KPIs. Можете да идентифицирате маркетинговите канали, които се харесват най-много на вашата целева аудитория с помощта на тези мощни мерки. Показатели като време за покупка, Customer Lifetime Value и честота на кликване са едни от най-популярните KPI, използвани от компаниите за електронна търговия. Тези KPI дават на бизнеса стандарт, спрямо който да измерват бъдещото си представяне, като същевременно им помагат да проследяват напредъка си към целите си.