Актуализация: Добавена нова функционалност за Роли и Права на достъп

2 min
Актуализация: Добавена нова функционалност за Роли и Права на достъп

Щастливи сме да обявим най-новата разработка в платформата на Composity: права на достъп. Вече имате възможност да създадете свои собствени роли и да определите кой потребител до къде може да има достъп.

Ролите имат определени разрешения, които предоставят различни нива на достъп на потребителите въз основа на тяхната работа и зададено местоположение. Всеки потребител в работната Ви среда има определена роля. Тази роля контролира това, което потребителите могат да правят в работното пространство.

Всеки първи потребител на нова работна среда идва с предефинирана роля “Администратор”. Тази роля не може да бъде променена. Можете да създадете толкова свои собствени роли, колкото имате нужда, и да ги персонализирате, за да отговарят на вашите нужди. Използването на роли Ви позволява лесно да дефинирате за цяла група от потребители до какво да имат достъп.

Само администраторите могат да създават нови роли и да определят кой потребител с каква роля да е. Ролята е валидна само за местоположението, за което е добавена. Потребителят може да има различни роли за всяко място и той / тя ще има достъп само до записите, свързани само с това местоположението.

Създаването на нова роля включва няколко етапа:

1. Създаване на нова роля

От падащото меню на аватара в горния десен ъгъл на профила изберете “Потребители”.

Потребители и права
Изберете раздел “Роли”. Тук можете да видите всички роли за Вашата работна среда, както и кратко описание за всяка роля. За да редактирате роля, кликнете върху нея или иконата за редакция отдясно.

За да създадете нова роля, натиснете зеления бутон “Нов”.

Нова роля

2. Задаване правата на достъп за роля

Въведете име и описание на ролята.
В таблица са изброени всички модули и подмодули. Ролите са направени на 3 нива - достъп до модул, достъп до определена част и модул и достъп до действия:

ДОСТЪП - дава общ достъп до модул или до конкретен подмодул.

  • Изглед - позволява преглед на записи, създадени в този модул / подмодул
  • Създай - позволява създаване на записи в този модул / подмодул
  • Редакция - позволява редактиране на записи, създадени в този модул / подмодул
  • Изтрий - позволява изтриване на записи, създадени в този модул / подмодул

3. Добавяне на роли към потребител

Кликнете върху таб “Потребители”, след това създайте нов потребител или редактирайте вече съществуващ. В раздел “Права И Роли” ще видите всички асоциирани роли за потребител. За да добавите ново местоположение и съответната му роля, кликнете върху бутона „Добави нов обект и роля“. Можете да добавите няколко роли към едно местоположение.

Добавяне на роля за потребител
Ако даден потребител има повече от една роля, и ролите му са с различни права, то този потребител ще получи събирателен достъп от всички роли. Например, ако Роля 1 има разрешение за изглед на списъци с клиенти, и Роля 2 има разрешение да ги преглежда и редактира, тогава потребителят ще има разрешен достъп за преглед и редактиране за списъците с клиенти.