Наредба Н-18 и софтуерът на Composity за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО)

5 min
Наредба Н-18 и софтуерът на Composity за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО)

През последната половин година обнародваната Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, нашумя изключително много сред бизнеса. Наредбата, заедно с промените и допълненията по нея, засяга всички фирми, опериращи на територията на България, които приемат плащания в брой и използват касови апарати, софтуер за управление на продажбите и/или интегрирана автоматизирана система за продажби.

Основната цел на промените е да се спре укриването на данъци и да се ограничи “сивата икономика”. Ние от Composity, като отговорен и съвестен доставчик на бизнес решения за управление на бизнеса, приветстваме опитите на държавата и в частност НАП да намерят решение на този нарастващ проблем. Още от самото начало следим внимателно тази тема и предприехме всички необходими мерки, за да отговаря платформата на Composity на новите изисквания.

Софтуерът на Composity ще бъде регистриран в НАП като „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) най-късно месец преди крайния срок.

Изискванията по Наредба Н-18 към СУПТО

Някои от новите изискванията, вече са налични в нашата система. Като например:

 • Софтуерът поддържа интерфейс на български език.
 • Пълнота и интегритет на данните, създавани при използването на софтуера.
 • Информацията в системата не се изтрива от базата данни (soft deleted), а само може да се оттегля от интерфейса видим за потребителите.
 • Системата е защитена срещу модификации от страна на клиента или други софтуери.
 • Сървърите ни предоставят надежден източник на точно астрономическо време.
 • Софтуерът не притежава възможност за работа в тестови режим, режим за обучение или друг подобен.
 • Всички бази данни са на територията на държава членка на ЕС - Германия.
  Други от изискванията на наредбата са неясни и спорни. Надяваме се, че до няколко седмици това ще бъде изчистено и ще се публикуват по-адекватни допълнения, но тъй като срокът за разработка и внедряване не е много дълъг, ние започнахме работа по текста така, както е представен сега.

Какви действия сме предприели?

 • Внимателно изчитане и разбиране на Наредба Н-18. Изваждане на всички изисквания, които касаят софтуерните доставчици и СУПТО.
 • Анализ на системата. Стратегия и план за разработка/промяна на платформата, за да отговаря на посочените изисквания.
 • Свързване на фискално устройство - Composity е уеб-приложение и потребителят работи с него чрез браузър. Софтуерът няма връзка с портовете на компютъра, което налага и малко по-различен подход. До сега нямаше изискване връзката между системата и касовия апарат да е двустранна и за клиентите ни, които ползват POS модула, използвахме приложение, което свързваше Composity и касовия апарат. Вече се изисква касовият апарат да подава обратно към софтуера какъв е статусът му - дали има връзка със сървъра на НАП - което усложнява нещата за SaaS софтуерите. Най-разпространените доставчици на касови апарати вече разработват “конектор” (middle ware) между браузъра и касовия апарат, който ще реши проблема с връзката. Ще стартираме с Датекс и/или Елтрейд, като допълнително ще предоставим с кой точно бранд и модел.
 • Обединяване на няколко от модулите в един, както и промяна по формите и някои функционалности, за да отговарят на изискването за не дублиране на модули и функционалности, които могат да управляват продажбите.
 • Разширяване на потребителските профили.
 • Създаване на справки и техния експорт, според структурата посочена в ал. 18 от Приложение 29.
 • Създаване на нов модул “Фискализация”, в който да се записват данните и връзката с всеки апарат.
 • Конфигуриране на “одиторски профил” и изискванията за право на достъп към него.
 • Деклариране на софтуера на Composity в НАП по обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.
  *Официално, сроковете за въвеждане на измененията по Наредба Н-18 за бизнеса, са следните:

 • До 31 януари 2020 г. - Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. До тогава, фирмите използващи СУПТО, ще могат да продължат да ползват старите си софтуери и старите си касови апарати.

 • До 31 януари 2020 г. - Софтуерните доставчици могат да разпространяват софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в Наредбата.
 • До 31 март 2020 г. - Срокът за подаване на информация, относно използвания от фирмите софтуер в търговските обекти.
 • До 31 март 2020 г. - Срокът за фирмите имащи електронен магазин и не използващи друг софтуер за управление на продажбите, освен софтуера на електронния магазин.
 • До 31 май 2020 г. - Тези фирми трябва да подадат информация за използвания от тях софтуер до 31 май.

Ние вече усилено разработваме и променяме някои от параметрите на системата, за да пасва тя на новите изисквания. Всяка една от заложените промени, когато е напълно готова и изтествана, ще бъде пускана и всички наши клиенти ще имат достъп до нея.

Междувременно, ако имате допълнителни въпроси и предложения, можете да се свържете с нас на [email protected].