Частен срещу публичен облак: предимства и недостатъци

Veronika Krasteva
3 min
Частен срещу публичен облак: предимства и недостатъци

През последните години облачните технологии се превърнаха в една от най-модерните теми в IT индустрията. Технологията се фокусира върху максимизирането на ефективността на споделените ресурси. Тя предлага оптимизиране на фирмената производителност, мащабируемост, гъвкавост и сигурност.

Публичен облак, частен облак, хибриден облак и облак на общността съставляват четирите модела на използване на облачните технологии. 

В тази статия ще изясним разликите между частния и публичния облак и кое е подходящото решение за вас.

Публичен облак

Публичните облаци се притежават и управляват от доставчици на услуги трети страни (обикновено хостинг компании). Публичните облачни услуги се разпространяват `като услуга` (as a Service). Това е собственост на бизнес организация и се хоства отдалечено в `облака` от доставчик. Облачният софтуер обикновено е достъпен чрез интернет браузър или мобилни и десктоп приложения. Облачната инфраструктура се споделя между много фирми. Той е предоставен за широко обществено ползване, но използването на данни и приложения на всяка организация е достъпно само за оторизирани потребители.

Предимства

Някои от предимствата на публичните облачни услуги са:

  • Намалени разходи за хардуер - публичният облак намалява капиталовите разходи. Това намалява бариерите за навлизане на пазара, тъй като инфраструктурата осигурява най-добрите икономии от мащаба. Това е модел на заплащане при използване и плащанията са приблизителни въз основа на капацитета на използваните ресурси. Използването на публичния облак елиминира необходимостта от закупуване на физически хардуер и наемане на вътрешен IT екип, тъй като сървърите се хостват виртуално от трета страна.

  • Редуцирани разходи за поддръжка - Тъй като публичните облачни услуги се предоставят от трета страна, няма да е необходимо да наемате IT специалист за поддръжка и защита на системата.

  • Мащабируемост и гъвкавост – Друго предимство на публичните облачни инфраструктури е, че те бързо и лесно осигуряват мащабируемост при поискване.

Недостатъци

  • По-слаба сигурност - По-слабата сигурност понякога се разглежда като основен недостатък на обществената облачна услуга. Повечето от облаците имат отлични мерки за сигурност. Въпреки това, за клиенти с чувствителна информация (напр. финансови институции) доверието в трета страна често е проблем.

  • Липса на контрол - Всички клиенти на публични облаци споделят една и съща инфраструктура. Облакът се управлява и поддържа изцяло от доставчика на услуги, така че фирмите често имат ограничения за контрол и конфигурация на лични данни.

Ако сте малка или средна компания, стартираща компания или просто търсите големи нива на ефективност и възможността за мащабиране при поискване в публичен облак с по-ниска цена е най-доброто решение за вас.

Частен облак

Частен облак, наричан още вътрешен или корпоративен облак, е изграден изключително за отделна организация. Той е собственост и се управлява от една компания, която контролира ресурсите за виртуализация. Може да бъде на място или извън него. Частните облаци осигуряват по-голям контрол върху ресурсите и справяне с проблемите със сигурността, повдигнати относно публичните облаци.

Ползи

Характеристики, отличаващи частните облачни услуги:

  • По-сигурни – частните облачни услуги са посветени на една организация. Хардуерът, съхранението на данни и връзката са проектирани да осигурят по-високи нива на сигурност.

  • По-добра производителност – частният облак остава в интранет мрежата на компанията зад защитна стена. Той осигурява достъп до същите ресурси като публичния модел, но с по-малко излагане на рискове за сигурността в Интернет.

  • Повече контрол върху конфигурациите - Частният облак е оптимизиран, за да осигури повече мащабируемост на съхранение и изчисления. Ресурсите в платформата не са споделени. Конфигурацията се поддържа от вътрешния IT екип.

Недостатъци

  • По-висока цена – Като цяло частните облаци са по-скъпи от публичните, защото изискват както хардуер, така и поддръжка. Ще ви трябва не само хардуерът, но и операционната система и лицензите за софтуерни приложения.

  • Поддръжка - Настройката и поддръжката на частния облак са по-скъпи и отнемат много време от внедряването в публична облачна услуга. Това е инвестиция, която се нуждае от непрекъснато обгрижване и поддръжка. Частната облачна услуга изисква вътрешна IT администрация.

Организациите избират частни облачни услуги, когато се нуждаят от по-голям контрол върху своите приложения или критични за бизнеса данни. Частната облачна услуга е популярна сред силно регулирани индустрии като финансови и държавни институции. Те предпочитат данните им да бъдат хоствани частно и физически отделени от други фирми.

Препоръчваме частни облаци за компании, които имат ресурсите да управляват собствени сървъри и инфраструктура. Частният облак би ви осигурил по-висока сигурност и контрол. Но също така ще трябва да закупите, конфигурирате и поддържате системата или инфраструктурата.

Хибриден облак

Хибридният облак е комбинация от публична и частна облачна инфраструктура. Той използва частна облачна основа, комбинирана с използването на публични облачни услуги. Няколко допирни точки са обвързани със средата. Хибридният облак съчетава предимствата на двата модела: мащабируемост, сигурност, гъвкавост и по-ниски разходи.

Изборът кои облачни услуги да използвате е сложно и комплексно решение. Познаването на основните предимства и недостатъци може да ви помогне да прецените кой тип облачна услуга отговаря най-добре на вашите бизнес изисквания. Важно е внимателно да обмислите опциите и да видите какво ще работи по-добре за вашата организация.

Речник

`Облачни технологии` или просто `облакът`, според NIST, се отнася до големи групи от отдалечени сървъри, свързани в мрежа, за да позволят централизирано съхранение на данни и онлайн достъп до компютърни услуги или ресурси. С други думи, доставката на ресурси или данни при поискване през интернет на база заплащане срещу използване.