Актуализация: Добавихме 4 нови функционалности, които можете да използвате още сега

min
Актуализация: Добавихме 4 нови функционалности, които можете да използвате още сега

Тази актуализация е насочена към подобряване на модул Склад. Благодарение обратната връзка от наши клиенти, добавихме няколко ключови функционалности, които преди това липсваха в софтуера. Въпреки че сме заети с реализацията на още нови функции, вижте тези, които са достъпни за работа още с този ъпдейт.

Отчет за минималните количества

Отчетът за минимални количества показва всички продукти на склад, чиито количества са под минималните. За всеки артикул в Composity можете да посочите количество, под което не искате този артикул да падне.

Само артикулите с налично количество по-малко от този брой ще се покажат в отчета. В справката ще видите кода, името, налично количество в склада към момента, както и минималното, зададено за артикулa. Отчетът е позициониран на началната страница (dashboard) под раздел Склад, след като се впишете в системата. Той не е обвързан с календара и няма да се филтрира по дата. Справката показва наличните количества към този момент.

Втора мерна единица за артикул

Мерни единици са термини, които обозначават количество. Това може да е килограм, литър, метър и т.н. Използването на втора мерна единици дава възможност количеството на един и същ артикул да бъде визуализирано в различни мерни единици. Обикновено, това се използва, когато артикулите се предлагат в пакет, разфасовка, каса и т.н.

Как да използвате втора мерна единица:

  1. За да включите тази функция, отидете в меню Настройки.
  2. За секция Втора мерна единица, изберете Включи.

Добавете преобразуване на мерните единици:

  1. Отворете меню Администрация, след което изберете Конвертиране на мерни единици.
  2. Кликнете върху бутона Нов.
  3. От първия падащ списък, изберете мерната единица от която искате да конвертирате в друга мерна единица.
  4. Добавете какво количество от първата мярка е равно на втората.

Например:
1 кутия може да бъде равна на 2 броя.
1 кашон може да бъде равен на 4 кутии.
Това означава, че системата ще изчисли, че 1 кашон е равен на 8 броя.

Ценови листи

Много от Вас ни питаха за тази функционалност - и ето, ние я направихме. Ценовите листи позволяват групиране на клиенти според цените, които са зададени само за тях. Te се използват за увеличаване или намаляване на цената на даден артикул за конкретен клиент или група клиенти. Цената на артикула ще се промени с посочения в ценовата листа, когато създавате транзакция за клиент, който е в ценова група прикачена към тази ценова листа.

Можете да създавате ценови листи за всяка ситуация. Можете също така да поддържате отделни ценови структури за различни региони, в които продавате продуктите си, или за различни канали на продажба.

Например, ценова листа може да се използва за:

  • Предлагате продукти на по-ниска цена за лоялни клиенти.
  • Предлагате продуктите и услугите с различна цена и валута за отделните държави, в които оперирате.
  • Намаление на цената при поръчка над минимално зададено количество.

Главен артикул и под-артикули

Предлагате няколко артикула, които са различен вариант на един и същ продукт. Искате да следите не само всеки артикул, но и основния продукт. Тук идва на помощ новата функционалност за добавяне на под-артикули.

Можете да разрешите даден артикул да бъде главен. Можете да добавите допълнително артикули към него. Веднъж след като артикул е зададен като главен, то той сам по себе си не може да бъде под-артикул на друг продукт.

Например:
Да вземем за главен продукт кухненски стол с наименование Oak Dansbo. Този стол има следните разновидности: стол Oak Dansbo - тъмно сив и Oak Dansbo - бежов. Двата варианта на стола, тъмно сив и бежов, се добавят като под-артикули на главния - стол Oak Dansbo.

Използването на йерархия е много полезно, когато искате да виждате справки и да проследявате складовото количество както по главния артикул, така и да имате информация по неговите вариации като цвят, размер и други атрибути.