Защо клиентските портали са от решаващо значение за електронната търговия?

Alexandra Vezirova
4 min
Защо клиентските портали са от решаващо значение за електронната търговия?

Електронната търговия за дистрибуторите е много повече от просто продаване. Осигуряването на по-добро, навременно и по-ефективно обслужване на клиентите е от решаващо значение за набиране на инерция в лоялността и продажбите.

В миналото клиентите в B2B частта изискваха известно количество лично отношение в процеса на покупка. Днес те искат да направят свои собствени проучвания и да купуват сега и в свободното си време.

Създаването на това клиентско изживяване е ключово за B2B фирмите, които искат да се развиват. Изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите изисква информацията да бъде достъпна и персонализирана въз основа на техните нужди и история – така наречен стабилен клиентски портал.

Не е тайна, че B2B търговията за дистрибутори се промени драстично през последните няколко години.

Огромни скокове в света на технологиите промениха начина, по който клиентите се ангажират и взаимодействат с марките – дори методите, използвани само преди няколко години, вече са остарели и неподходящи.

С повече налични възможности от всякога, не е изненада, че клиентите очакват персонализирани преживявания на самообслужване, които могат да управляват сами.

В тази статия ще обсъдим какво е клиентски портал, защо е важен и първите стъпки в планирането и стартирането на такъв.

Какво е клиентски портал?

Мислете за клиентския портал като персонализирано пространство, където клиентите могат да управляват своите акаунти, да правят нови покупки, да преглеждат историята на поръчките си и да събират вдъхновение за продукти.

Порталът изглежда различно за всеки клиент. Като част от по-широк уебсайт за електронна търговия, клиентският портал е част, достъпна само за предварително регистрирани клиенти и предишни купувачи.

Клиентските портали могат да бъдат изключително гъвкави.

Всеки клиент има своите специфични нужди и търсения, така че изграждането на гъвкавост в опита им с Вашия портал е от ключово значение. Разделете купувачите на групи въз основа на тяхната демография, покупателна способност и минало поведение и им предложете достъп до подходящо съдържание спрямо груповите им потребности.

Всъщност това може да изглежда като фирмен портал за най-големите Ви клиенти с препоръчани продукти, специфични за тяхната индустрия или типа на клиентите им.

Други дейности, които клиентите могат да извършват чрез портал за дистрибуция, включват:

    • Проследяване на транзитни поръчки

    • Да виждат историята на предишните си поръчки

    • Да управляват своите предпочитани методи за доставка

    • Проверка и отпечатване на фактури и касови бележки

    • Да извършват плащания на фактури или предварителни поръчки

    • Да запазят предпочитаните от тях методи на плащане

    • Актуализиране на информацията за фирменият профил.

Скорошно проучване установи, че 67% от участниците биха предпочели да имат достъп до портал за клиенти на самообслужване, отколкото да говорят с търговски представител. Можем да предположим, че този брой ще се увеличи само когато потребителите се запознаят с технологиите и опциите за самообслужване станат широко достъпни. Цяло ново поколение B2B купувачи очакват опцията за самообслужване, когато пазаруват онлайн - независимо дали купуват за лична употреба или бизнес.

Къде се вписват клиентските портали като част от B2B магазина?

Достъпът на клиентите Ви до клиентския портал е Вашият B2B уебсайт. Порталът е част от електронния магазина, но често се пренебрегва и не се използва пълноценно.

Клиентите пристигат на Вашия сайт и влизат в своя персонализиран акаунт, за да получат подробна информация. Това е само за купувачи и регистрирани купувачи, а не за по-широки потребители.

Мислете за целия си уебсайт като за рамка, а портала за клиенти като елемент в него.

Най-важното е, че порталът за клиенти е само една дигитална точка за контакт в по-големия цикъл на продажби. Той създава безпроблемно изживяване за клиенти, които са предоставили данни чрез предишни покупки или съответна история на сърфиране.

Ползите от създаването на страхотен клиентски портал

Твърде често порталът за клиенти е зоната Моят акаунт в уебсайта за електронна търговия. Прекалено много време се изразходва за директни продажби и точки за контакт на продукта и ние забравяме, че най-лесната продажба е да убедим съществуващ клиент да купи отново. Добре изграден и проектиран портал предоставя на клиентите на дистрибуторите специално пространство за достъп до персонализирана информация, извършване на покупки и преглед на историята на техните поръчки.

    • Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите и повишаване на лоялността им

    • Елиминиране на ръчните усилия и мащабиране резултатите

    • Ефективно обогатяване на клиентското изживяване

    • Ускоряване на цикъла на продажби и увеличаване на приходите

    • Генериране на повече продажби, чрез улесняване на продажбения процес

    • Създаване на дигитално самообслужване за днешните купувачи

Заключителни думи

В днешно време е много важно за бизнеса да изгражда дългосрочни отношения с потребителите. Днес за развитието на компаниите е необходимо постепенно да се увеличава стойността на своите клиенти, защото все пак е по-скъпо да достигнеш до нови клиенти, отколкото да задържиш съществуващите.