Защо маркетингът ви не работи по начина, по който сте го планирали?

Veronika Krasteva
4 min
Защо маркетингът ви не работи по начина, по който сте го планирали?

Маркетинговото планиране е важно и следването на маркетинговия план често е гаранция за успех. Наличието на маркетингов план предполага, че е направено предварително проучване на възможностите, клиентите, конкурентите и пазарите, както и минимизиране на рисковете, което е полезно.

В действителност обаче ситуацията е съвсем различна - голяма част от компаниите (и големи, и малки) нямат маркетингови планове - не се притесняват от това "неудобство" и разчитат на импровизация. Те избират да функционират хаотично и да наемат различни агенции за всяка своя рекламна кампания. Те също така избират да не инвестират в допълнителен персонал, ноу-хау, време и др.

Предприятията, които все пак избират да разпределят ресурси за изготвянето на маркетингов план, често пренебрегват този план по-късно в процеса на работа. Изниква нещо неочаквано, отлагат следващата стъпка за "по-късно" без реална причина за това или просто смятат, че няма смисъл да следват маркетинговия план. Компанията продължава да функционира без стратегия за бъдещето.

Въпреки че може да ви се струва сложно и досадно, нашият съвет е – ако притежавате или управлявате бизнес, планирайте маркетинга си. Успехът не идва при тези, които действат хаотично и без стратегия.

Какво можете да направите, за да имате перфектен маркетингов план – подробен и изключително полезен? В списъка по-долу ще намерите няколко практични идеи за това.

1. Направете маркетингов план! С това искаме да кажем, че е похвално да стигнете до решението, че имате нужда от такъв план. Вземете под внимание историята на компанията до този момент - нейните предимства, слабости и цели. Запишете ги. Разделете ги на подраздели. Със сигурност ще ви хрумнат идеи за бъдещето, работния процес, маркетинга и т.н. - запишете ги и вие. Много скоро ще осъзнаете колко полезен е този процес и резултатите от него.

2. Когато правите маркетинг плана на фирмата си, опознайте клиентите си – както реалните, така и потенциалните. Много мениджъри или собственици на фирми имат проблеми да опишат дори своите настоящи клиенти. Причината е, че те никога не са се замисляли над това и никога не са правили анализ и оценка на проблема. Е, сега имате причина да го направите. Този анализ ще бъде много полезен за плана.

Мислете нестандартно за клиентите си. Не мислете за това, което можете да им предложите - помислете за това, което те искат. Кои са те? Как мислят? Каква работа имат? На колко години са? Къде живеят? Какви медии използват? Влияят ли се изобщо от рекламата? Какъв вид реклама? Въпросите са безброй, намирането на отговорите на тях може да бъде първият етап от маркетинговия план.

3. Бъдете емоционални! Не, няма нужда да плачете или да молите сърцераздирателно. J Не това имаме предвид с това. След като приключите с анализа на клиентите си, който обяснихме в точка 2, помислете какъв вид емоционално изживяване можете да им предложите. Какво би ги "пленило", впечатлило, възхитило или развълнувало? Какво би ги накарало да купуват от вас, като вас, да се върнат при вас? Какво биха искали да кажат на приятелите си за вас? Интегрирайте всичко това в маркетинг плана на фирмата.

4. Интернет е един от водещите маркетингови канали, чрез които фирмите достигат до клиентите си в днешно време. Ето защо трябва да присъствате в интернет и да се възползвате максимално от него – създайте фирмен сайт и/или онлайн магазин, използвайте CRM система. Трябва да присъствате и в социалните медии – вашите клиенти използват поне една от тях. Ако нямате възможност или желание да присъствате навсякъде, изберете приоритетите си. Запишете и това в плана.

Ако следвате тези насоки, вашият маркетингов план няма да бъде само банални "празни" думи - той ще бъде пълен с полезни идеи, мисли и точки. Те ще са полезни само на вас и ще се отнасят точно за вас! Не пренебрегвайте маркетинговото планиране!